Hans Theys is een twintigste-eeuws filosoof en kunsthistoricus. Hij schreef en ontwierp tientallen boeken over het werk van hedendaagse kunstenaars en publiceerde honderden essays, interviews en recensies in boeken, catalogi en tijdschriften. Al deze publicaties zijn gebaseerd op samenwerkingen of gesprekken met de kunstenaars in kwestie.

Dit platform werd samengesteld door Evi Bert (M HKA / Centrum Kunstarchieven Vlaanderen). Het kwam tot stand in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen (Onderzoeksgroep ArchiVolt), M HKA, Antwerpen en Koen Van der Auwera. Met dank aan Idris Sevenans (HOR) en Marc Ruyters (Hart Magazine).

VIDEO

Kati Heck [video], 2007
Video , 00:07:49

Kati Heck installing a sculpture in the garden of the Herman Teirlinkhuis in Beersel on the occasion of the show 'Small Stuff Three - Meeting Bernd Lohaus', organised by Hans Theys. Also featuring Greg and Kris Vanhemelrijck, artist and artistic director of the Herman Teirlinckhuis.

Filmed by Hans Theys and Kati Heck.