Hans Theys is een twintigste-eeuws filosoof en kunsthistoricus. Hij schreef en ontwierp tientallen boeken over het werk van hedendaagse kunstenaars en publiceerde honderden essays, interviews en recensies in boeken, catalogi en tijdschriften. Al deze publicaties zijn gebaseerd op samenwerkingen of gesprekken met de kunstenaars in kwestie.

Dit platform werd samengesteld door Evi Bert (M HKA / Centrum Kunstarchieven Vlaanderen). Het kwam tot stand in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen (Onderzoeksgroep ArchiVolt), M HKA, Antwerpen en Koen Van der Auwera. Met dank aan Idris Sevenans (HOR) en Marc Ruyters (Hart Magazine).

Idris Sevenans

Idris Sevenans - 2019 - Een alomtegenwoordige duizendpoot [NL, essay]
Tekst , 1 p.

 

_________________________________

Hans Theys

 

 

Een alomtegenwoordige duizendpoot

Over Idris Sevenans (°1991)

 

Opgesloten, gevangen en onophoudelijk vernederd en betutteld in een wereld die wordt bestierd door aan het conciërgesyndroom leidende meesters in de op tweedehandskennis gebaseerde regelneverij en de geïnstitutionaliseerde kortzichtigheid, gekerkerd in die wereld dus, en onophoudelijk bestookt door achterlijke voorschriften en stompzinnige, lelijke beelden en slogans die ons moeten aanzetten tot het consumeren van zinloze, nutteloze, smakeloze, kleurloze en ambetante dingen die we niet van node hebben, verzuipend in onnutte onzinnigheid dus, verademen wij bij elke kennismaking met de aikido-achtige wijze waarop deze alomtegenwoordige duizendpoot de onbenullige impetus van opgemelde constante agressie omzet in een spiraalvormige beweging die haar met een vette smak vloert en voor heel even de lucht klaart en de horizon weer zichtbaar maakt. Elk uitsproken, geschreven, gedrukt of anderszins in een smakeloze lay-out tot ons gekomen woord, wordt meteen verkeerd begrepen en op zijn plaats gezet. Dankzij de Grote Slavische filosoof, die de hierboven omschreven modieuze diarree countert door middel van een zogezegd door Lacan gerechtvaardigde filosofische plethorie, dankzij Hem dus, weten we dat de denkende mens zo overleeft in eeuwenoude dictaturen: door niks niet ernstig te nemen, niets te geloven, niets te doen, niets te onthouden en niets te weten en in de armoedige aangeklede keuken, als er niemand anders thuis is, staand op een omgekeerde wasteil en zichzelf beschouwend in de afbladderende spiegel boven het aanrecht dat ook dienstdoet als wastafel, Stalins tics te imiteren en er nog eens goed mee te lachen.

 

Montagne de miel, 16 juni 2019