Hans Theys is een twintigste-eeuws filosoof en kunsthistoricus. Hij schreef en ontwierp tientallen boeken over het werk van hedendaagse kunstenaars en publiceerde honderden essays, interviews en recensies in boeken, catalogi en tijdschriften. Al deze publicaties zijn gebaseerd op samenwerkingen of gesprekken met de kunstenaars in kwestie.

Dit platform werd samengesteld door Evi Bert (M HKA / Centrum Kunstarchieven Vlaanderen). Het kwam tot stand in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen (Onderzoeksgroep ArchiVolt), M HKA, Antwerpen en Koen Van der Auwera. Met dank aan Idris Sevenans (HOR) en Marc Ruyters (Hart Magazine).

KUNSTENAARS / ARTISTS

Cluster k 1 Trying out the hanging of the flying platform ‘Bernouili’ for the show ‘Xanadu!' at S.M.A.K., Ghent, 2010. ‘Bernouilli’ was built by Panamarenko and Hans Theys in 1995. With Frederika Huys, Dirk Pauwels, Zoro Feigl, Panamarenko and Tamara Van San.

Nieuwsgierig naar de werkelijke kunstenaarspraktijk, besloot Theys in 1989 samen te gaan werken met Panamarenko bij het maken van sculpturen, het opbouwen van tentoonstellingen, het schrijven van teksten, het maken van foto’s en het vormgeven en drukken van catalogi. Gaandeweg breidde hij zijn bezigheden als participerend observator uit tot de praktijk van tientallen kunstenaars met wie hij nauw samenwerkte voor het maken van hun werk, het opbouwen van tentoonstellingen, het fotograferen en filmen van hun bezigheden, het schrijven van teksten en het vormgeven van boeken. De stelling van de criticus Viktor Sjklovski onderschrijvend dat een kunstwerk zich leesbaar maakt door te verschillen met alles wat voordien al bestond, gaat hij bij deze bezigheden op zoek naar wat het werk van deze kunstenaars specifiek maakt en tracht hij deze specificiteit te ontsluiten in teksten, boeken, video’s en tentoonstellingen. De teksten zijn voornamelijk gebaseerd op eigen ervaringen en eigen gesprekken met de kunstenaars. Ze werden allemaal gelezen en goedgekeurd door de kunstenaars in kwestie.


Berlinde De Bruyckere

Dsc 0936 (c)image: Hans Theys


Luc Deleu & T.O.P. office

Luc deleu 2001 (c)image: Hans Theys, 2001Panamarenko

Hans theys 001 Hans Theys and Panamarenko, June 1990. Photo: Xavier De Clippeleir

Walter Swennen

Walter swennen (c)image: Hans Theys