Hans Theys is een twintigste-eeuws filosoof en kunsthistoricus. Hij schreef en ontwierp tientallen boeken over het werk van hedendaagse kunstenaars en publiceerde honderden essays, interviews en recensies in boeken, catalogi en tijdschriften. Al deze publicaties zijn gebaseerd op samenwerkingen of gesprekken met de kunstenaars in kwestie.

Dit platform werd samengesteld door Evi Bert (M HKA / Centrum Kunstarchieven Vlaanderen). Het kwam tot stand in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen (Onderzoeksgroep ArchiVolt), M HKA, Antwerpen en Koen Van der Auwera. Met dank aan Idris Sevenans (HOR) en Marc Ruyters (Hart Magazine).

ESSAYS, INTERVIEWS & REVIEWS

xpo - 2013 - The Gunshot - Over oogleden en schietgeweren [NL, concept text]
Tekst , 1 p.
__________

Hans Theys


Over oogleden en schietgeweren


Tijdens mijn onvermoeibare speurtocht inzake de onwankelbare wetten der kunsten, ontmoette ik enkele jaren geleden de kunstenaar Ermias Kifleyesus, die mij toevertrouwde: ‘Een schilderij moet glanzend, fris en warm zijn als een penis. Het moet de mensen aantrekken als een magneet.’ Voortbordurend op dit klassieke beeld van de ‘fascinus’, kreeg ik zin enkele schilderijen samen te voegen tot een salon en vroeg ik enkele mensen of ze wilden deelnemen. Kati Heck antwoordde: ‘Wat hebben jullie mannen toch met de zachtheid van penissen? Oogleden zijn minstens even zacht.’ En Ronald Ophuis schreef mij het volgende: ‘Constable zag zijn werk hangen vlakbij of naast een mistig grijzig gezicht op de Theems van Turner. Constable bracht nog wat extra lichteffecten aan om zijn werk er nog meer uit te laten springen. Turner stond in de zaal en zag wat er gebeurde. Hij keerde huiswaarts, nam er een tube roodachtige verf, een palet en een kwast en keerde terug naar de salon. Constable was al klaar maar hing er nog rond. Turner liep naar zijn gezicht op de Theems en plaatste een opkomende rode zon op de horizon. Constable zag het gebeuren en trok wit weg. Een aanwezige vriend van Constable vroeg wat er gaande was en Constable zei over de pas uitgevoerde schildersdaad van Turner: “He just fired a gun”.’


Montagne de Miel, 27 april 2013