Hans Theys is een twintigste-eeuws filosoof en kunsthistoricus. Hij schreef en ontwierp tientallen boeken over het werk van hedendaagse kunstenaars en publiceerde honderden essays, interviews en recensies in boeken, catalogi en tijdschriften. Al deze publicaties zijn gebaseerd op samenwerkingen of gesprekken met de kunstenaars in kwestie.

Dit platform werd samengesteld door Evi Bert (M HKA / Centrum Kunstarchieven Vlaanderen). Het kwam tot stand in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen (Onderzoeksgroep ArchiVolt), M HKA, Antwerpen en Koen Van der Auwera. Met dank aan Idris Sevenans (HOR) en Marc Ruyters (Hart Magazine).

ESSAYS, INTERVIEWS & REVIEWS

xpo - 2018 - Holes, Bumps, Discs and Knots [NL, concept text]
Tekst , 1 p.

Holes, Bumps, Discs and Knots


Auguste Rodin omschreef beeldhouwen als het maken van gaten en bulten ('des trous et des bosses'). Een halve eeuw later nam Henry Moore deze omschrijving opnieuw in gebruik, vertaald als ‘the science of holes and bumps’. Nog eens een halve eeuw later had Michel François het over parelsnoeren en maakte hij bollen die op het punt stonden ineen te klappen. Ann Veronica Janssens probeert voorwerpen te laten oplossen. Rein Dufaits sculpturen zijn vaak een tot stilstand gekomen uiteen brokkelen, de vroege schilderijen van Kasper Bosmans bestonden vaak uit verzamelde stippen.

Opblazen, uithollen, stapelen, aan schijfjes snijden of verknopen… Overal worden gaten getrokken of deuren op een kier gezet. Hier wordt ademruimte ineengestoken, afgedwongen of opgeroepen. Geaquarelleerde singles van Damien De Lepeleire, het eetservies van Luc Tuymans, een dansvloer van Boy en Erik Stappaerts, een cirkelvormige lichtbak van Max Pinkers en Gauthier Oushoorn… Tamara Van San stapelt en vlecht, Lisa Vantorre slaat een bres, Walter Swennen gebruikt ronde letters om een gat te slaan, Vaast Colson tekent sokkels voor verdwijningen en Dennis Tyfus volgt het ritme van pokdalige zwellingen. (Lederhosen vormen een ontmoeting van drie gaten.)

We vinden dit leven al prachtig, zoals de oude bard dichtte, hoe heerlijk wordt dan het hiernamaals niet!


Hans Theys, Montagne de Miel, 7 juni 2018