Hans Theys is een twintigste-eeuws filosoof en kunsthistoricus. Hij schreef en ontwierp tientallen boeken over het werk van hedendaagse kunstenaars en publiceerde honderden essays, interviews en recensies in boeken, catalogi en tijdschriften. Al deze publicaties zijn gebaseerd op samenwerkingen of gesprekken met de kunstenaars in kwestie.

Dit platform werd samengesteld door Evi Bert (M HKA / Centrum Kunstarchieven Vlaanderen). Het kwam tot stand in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen (Onderzoeksgroep ArchiVolt), M HKA, Antwerpen en Koen Van der Auwera. Met dank aan Idris Sevenans (HOR) en Marc Ruyters (Hart Magazine).

ESSAYS, INTERVIEWS & REVIEWS

Fran Van Coppenolle - 2019 - Ademruimte [NL, essay]
Tekst , 1 p.

 

 

_______________________

Hans Theys

 

 

Ademruimte

Over Fran Van Coppenolle (°1998)

 

Verrassend frisse materialen worden onder spanning gezet, geklemd, gevlochten, ingesnoerd, aan elkaar geregen tot ze onvatbare, onbegrijpelijke, boeiende voorwerpen gaan vormen. Prachtige vrijgezellenmachines die ademruimte de wereld in kwakken zonder iemand om toestemming te vragen. ‘Pardon,’ vraagt iemand, ‘is dat geen formalistische kunst, gelijk wij dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw noemden als we iets als leeg ervoeren?’ ‘Dat is een feit dat zeker is,’ antwoordt iemand anders, ‘want het is zoals Gerard Reve al schreef: “Mensen die beweren dat de literatuur dood is, bedoelen eigenlijk dat ze zelf dood zijn.” Waaraan ik zou willen toevoegen: En mensen die beweren dat een kunstwerk inhoudsloos is omdat ze er zelf niks bij voelen, bedoelen eigenlijk dat ze beter zouden zwijgen.’

 

Montagne de Miel, 16 juni 2019