Hans Theys is een twintigste-eeuws filosoof en kunsthistoricus. Hij schreef en ontwierp tientallen boeken over het werk van hedendaagse kunstenaars en publiceerde honderden essays, interviews en recensies in boeken, catalogi en tijdschriften. Al deze publicaties zijn gebaseerd op samenwerkingen of gesprekken met de kunstenaars in kwestie.

Dit platform werd samengesteld door Evi Bert (M HKA / Centrum Kunstarchieven Vlaanderen). Het kwam tot stand in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen (Onderzoeksgroep ArchiVolt), M HKA, Antwerpen en Koen Van der Auwera. Met dank aan Idris Sevenans (HOR) en Marc Ruyters (Hart Magazine).

ESSAYS, INTERVIEWS & REVIEWS

Guy Mees - 2019 - Het bijna-niets [NL, essay]
Tekst , 1 p.

 

__________

Hans Theys

 

Guy Mees 

°1935

Van alle meesters van het bijna-niets is Guy Mees de grootste, zo droomde ik vannacht, en zijn Verloren ruimtes roepen een afwezige wereld op die in
al zijn glorie straalt als de zekere terugkomst van de verre geliefde, het ochtendgloren of een nieuwe lente. Niets wordt hier nog gezegd, dan een dansant uitsparen, een precies verzwijgen of een lichtjes aanduiden, dat ons ademruimte schenkt en verse beweegredenen.

‘Verloren ruimte’ (1979)
Rood en metalig bordeaux-kleurig papier, 76 x 266 cm