Hans Theys is een twintigste-eeuws filosoof en kunsthistoricus. Hij schreef en ontwierp tientallen boeken over het werk van hedendaagse kunstenaars en publiceerde honderden essays, interviews en recensies in boeken, catalogi en tijdschriften. Al deze publicaties zijn gebaseerd op samenwerkingen of gesprekken met de kunstenaars in kwestie.

Dit platform werd samengesteld door Evi Bert (M HKA / Centrum Kunstarchieven Vlaanderen). Het kwam tot stand in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen (Onderzoeksgroep ArchiVolt), M HKA, Antwerpen en Koen Van der Auwera. Met dank aan Idris Sevenans (HOR) en Marc Ruyters (Hart Magazine).

ESSAYS, INTERVIEWS & REVIEWS

xpo - 2019 - All About Stacking [NL, concept text]
Tekst , 1 p.

 

___________________

Carla Van Campenhout

 

All About Stacking

 

 

De geologische structuur van deze tentoonstelling vindt een lokaliseerbare aanvang in 1981, toen Hans Theys (°1936) door de kunstenaars Christian Van Haesendonck, Guy Van den Heule en Louis Peeters werd uitgenodigd zijn dichterlijke woordstapelingen voor te lezen tijdens de vernissages van hun tentoonstellingen. Theys hield van de rare koppen die Van Haesendonck toen met verf gestalte gaf op papier. Later ging Van Haesendonck zich wijden aan het meticuleus stapelen van langgerekte kanttekeningen in de marges van officiële documenten die hem als hoge regeringsfunctionaris onder ogen kwamen. Enkele keren nam Theys dit werk op in groepstentoonstellingen, bijvoorbeeld in Lokaal 01 in Breda en in Nicc, Antwerpen. Vandaag vroegen Van Haesendonck en Eva Steynen of Theys enkele kunstenaars wilde uitnodigen werk te presenteren als antwoord op Van Haesendoncks nieuw werk, dat zich aanbiedt als een onbewuste fusie tussen zijn allereerste werk en de iele randtekeningen. (Nog steeds hebben ze iets wankels, deze vlakke bouwsels, en lijken ze zich, in hun krijtachtige gedaante, amper te kunnen vastklampen aan het papier.) Theys stelde het werk voor van drie dames en drie heren wier werk hij bewondert omdat het op een nieuwe, vrije manier gestalte geeft aan het traditionele beeldhouwen. Nieuwe materialen worden hier samengebracht met oude, hout en steen worden opnieuw gekapt of gepolijst, ijzer wordt gesmeed of gelast en al deze materialen worden aan elkaar geschakeld als heterogene sprinkhaanpoten, staketsels of anderszins onzekere, tastende, moedige en tedere dingen.

 

Carla Van Campenhout, 1 november 2019