Hans Theys is een twintigste-eeuws filosoof en kunsthistoricus. Hij schreef en ontwierp tientallen boeken over het werk van hedendaagse kunstenaars en publiceerde honderden essays, interviews en recensies in boeken, catalogi en tijdschriften. Al deze publicaties zijn gebaseerd op samenwerkingen of gesprekken met de kunstenaars in kwestie.

Dit platform werd samengesteld door Evi Bert (M HKA / Centrum Kunstarchieven Vlaanderen). Het kwam tot stand in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen (Onderzoeksgroep ArchiVolt), M HKA, Antwerpen en Koen Van der Auwera. Met dank aan Idris Sevenans (HOR) en Marc Ruyters (Hart Magazine).

Close.Up

16 May - 01 June 2014
Ten Weyngaert, i.s.m. Narafi, Brussel

Met foto’s van Billy Bauwens, Loïc Borghgraef, Koen Bracke, Liesanne De Beenhouwer, Kaat De Clerq, Lore Cocquyt, Axelle Degrave, Thomas Dehuit, Shannah Dejaegere, Alex De Kegel, Lisa Goethals, Heleen Larsen, Haisi Lewyllie, Nicole Miedema, Céline Olivetti, Quinten Onsia, Peter Pikulík, Joost Postma, Josima Quintelier, Lisa Rouchet, Marlies Scheemaker, Nannel Scheers, Chiara Temmerman, Matthew Valentin, Karel Van Assche, Dorien Van der Eecken en Jasper Van Gheluwe