Hans Theys is een twintigste-eeuws filosoof en kunsthistoricus. Hij schreef en ontwierp tientallen boeken over het werk van hedendaagse kunstenaars en publiceerde honderden essays, interviews en recensies in boeken, catalogi en tijdschriften. Al deze publicaties zijn gebaseerd op samenwerkingen of gesprekken met de kunstenaars in kwestie.

Dit platform werd samengesteld door Evi Bert (M HKA / Centrum Kunstarchieven Vlaanderen). Het kwam tot stand in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen (Onderzoeksgroep ArchiVolt), M HKA, Antwerpen en Koen Van der Auwera. Met dank aan Idris Sevenans (HOR) en Marc Ruyters (Hart Magazine).

Mo(uve)ments

25 June - 24 September 2000
Museum voor Schone Kunsten, georganiseerd door het NICC, Antwerpen

Curatoren: Patries Wichers, Johan Pas, Liliane Dewachter, Hans Theys, Anny De Decker en Ulli Lindmayr, in samenwerking met Guillaume Bijl, Bernd Lohaus, Joëlle Tuerlinckx en Guy Rombouts

Recensies:
Van Hove, Jan, De kinderen van Van Gogh. Tentoonstelling over kunstenaarsbewegingen.
In: De Standaard, 2000

Moreau, Camille, Mo(uve)ments.
In: Decors, juni 2000, p. 27-31

Pieters, Rudy, Een saluut aan de voorgangers. Nicc brengt overzicht van 120 jaar kunst in België.
In: De Morgen, 05.07.2000

Braet, Jan, Blijft nog enkel de woestijn. ‘Mo(uve)ments’, 100 jaar kunstenaarsbewegingen in België door de bril van het NICC-collectief.
In: Knack, 23.08.2000, p. 64-66

Demeester, Ann, Saluut aan de voorgangers.
In: De Tijd, 12.07.2000, p. 12

xpo text:

Hans Theys, 'Mo(uve)ments', 2000 (NL, concept text)