Hans Theys is een twintigste-eeuws filosoof en kunsthistoricus. Hij schreef en ontwierp tientallen boeken over het werk van hedendaagse kunstenaars en publiceerde honderden essays, interviews en recensies in boeken, catalogi en tijdschriften. Al deze publicaties zijn gebaseerd op samenwerkingen of gesprekken met de kunstenaars in kwestie.

Dit platform werd samengesteld door Evi Bert (M HKA / Centrum Kunstarchieven Vlaanderen). Het kwam tot stand in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen (Onderzoeksgroep ArchiVolt), M HKA, Antwerpen en Koen Van der Auwera. Met dank aan Idris Sevenans (HOR) en Marc Ruyters (Hart Magazine).

HANS THEYS & M HKA

  

Hans Theys, Panamarenko, Flor Bex. Sinksenfoor, 28 mei 1989. Foto: Panamarenko

1989

De eerste samenwerking tussen Hans Theys en het M HKA dateert van 1989, toen hij door Liliane Dewachter, die optrad als curator van een prachtige overzichtstentoonstelling van Panamarenko’s oeuvre, werd uitgenodigd een tekst te schrijven over diens werk. Theys had Panamarenko (°1940) in november 1988 voor het eerst ontmoet en in april 1989 had hij een interview met de man gepubliceerd in het tijdschrift NOUS dat hij uitgaf met de schilder Damien De Lepeleire (°1965) en waarvan het allereerste exemplaar werd gekocht door Liliane Dewachter. De tekst heette Chabaritsj! Een blinde in gesprek met Boris Karloff. Theys omschrijft zichzelf als een blind academicus die de grijze sluier van de literatuur moet openscheuren (αλήθεια) om te leren naar kunstwerken te kijken.

1991

In 1991 wordt Theys uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de catalogus van de groepstentoonstelling Naakte schoonheid / Paradoxe des Alltags die wordt georganiseerd dor Flor Bex en Rita Compère, die ook de redactie van de catalogus verzorgt. De tentoonstelling is een samenwerking met de Städtische Galerie im Lenbachhaus in München. De bijdrage van Theys zou handelen over het werk van Panamarenko, die Theys vraagt om ook de vormgeving van zijn sectie te verzorgen. Ondanks de virulente tegenwerking van de officiële vormgever, die op een bepaald moment al zijn papieren door de lucht gooit om de heer Bex van zijn gelijk te overtuigen en de indicaties van Theys zo slecht mogelijk probeert uit te voeren, verklaart Guillaume Bijl later heel erg gecharmeerd te zijn door de bijdrage. Theys bericht hierin over zijn ervaringen als duiker met het duikerspak Portuguese Man of War (1990) dat hij in juni 1990 met Panamarenko heeft uitgetest in de Indische oceaan en waarover hij de tekst Under the Sea heeft geschreven, die door Panamarenko twintig jaar later nog steeds werd beschouwd als de beste tekst die ooit over zijn werk werd geschreven.

1994

Theys wordt door Walter Swennen en Liliane Dewachter uitgenodigd een catalogus te schrijven en vorm te geven over het werk van Walter Swennen (°1946), naar aanleiding van een overzichtstentoonstelling van diens werk. Swennen en Theys geven samen een lezing.

1997

Tijdens de eerste avond van de tentoonstelling van de allereerste mistsculptuur van Ann Veronica Janssens (°1956), opnieuw georganiseerd door Liliane Dewachter, interviewt Theys twintig kunstenaars over dit sculpturale voorstel, dat hij als heel bijzonder ervaart. De resulterende tekst wordt voor de eerste keer gepubliceerd in het tijdschrift Sint-Lukasgalerij. Later wordt de tekst herdrukt in The Gliding Gaze (Middelheim, 2003) en in Flower Power (Tornado Editions, 2008). Janssens en Theys geven samen een lezing over haar werk.

1998

Theys wordt door Guy Rombouts en Monica Droste uitgenodigd een catalogus te schrijven en vorm te geven naar aanleiding van een overzichtstentoonstelling van hun werk. Monica Droste overlijdt voor de aanvang van de tentoonstelling. Theys assisteert Rombouts bij de opbouw van de tentoonstelling.

2001

Lezing over het werk van Jan Kempenaers naar aanleiding van een tentoonstelling van diens Sarajevo-foto’s.

2002

Theys wordt door Dimitri Vangrunderbeek en Liliane Dewachter uitgenodigd een catalogus te schrijven en vorm te geven naar aanleiding van een tentoonstelling van diens werk.

2004

Tijdens de tentoonstelling van Luc Deleu & TOP office wordt een grote zaal bestemd voor de vertoning van een uit acht afleveringen bestaande videofilm die Theys over Luc Deleu heeft gemaakt. Eén speciaal gemonteerde film (Silent Rush) wordt vertoond op groot scherm. Drie afleveringen zijn te zien op monitoren.

Luc Deleu, ‘Values’, M HKA, 2004. Projection of a soap opera by Hans Theys. Foto: Bedrich Eisenhoet

2006

Rond deze tijd werd Theys uitgenodigd feedback te geven over een beleidsdocument van het M HKA waarin overzichtstentoonstellingen voorbijgestreefd werden genoemd en het verlangen werd geuit te internationaliseren. Theys’ antwoord luidde dat overzichtstentoonstellingen onontbeerlijk zijn voor het ontsluiten van sommige oeuvres en dat de wens internationaal te zijn een typisch provinciale wens is.

2007

Theys wordt door Bart De Baere uitgenodigd een essay te schrijven over een werk uit de collectie als bijdrage aan de Jubilee-catalogus. De tekst spreekt over het werk La pluie météorique en de mistsculpturen van Ann Veronica Janssens.

2010

Voor een collectiepresentatie in het S.M.A.K. nodigt Theys het M HKA uit enkele schilderijen van Walter Swennen bij te dragen als onderdeel van een pleidooi voor meer samenwerking tussen de verschillende Belgische musea op het vlak van collectievorming en -presentatie.

2011

Theys wordt door Bart De Baere uitgenodigd een bijdrage te leveren over Panamarenko aan de catalogus Beelddenken. Vijf eeuwen beeld in Antwerpen. De tekst Alles over kabinetten wordt later herdrukt in het boek Panamarenko Laboratorium (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, 2014).

Theys wordt door Bart De Baere uitgenodigd een bijdrage te leveren aan vijf nummers van M HKAzine (#7 tot #11, van april 2011 tot april 2012), waarbij hij telkens zal schrijven over vier werken uit de collectie en één werk van een kunstenaar die niet in de collectie is vertegenwoordigd. Theys vestigt de aandacht op de kunstenaars Rein Dufait, Tamara Van San, Kasper Bosmans, Max Pinckers en Koen Deprez. Uit deze bijdragen groeit het boek Focus. Een blik op 100 kunstenaars dat in 2012 wordt uitgegeven door Snoeck Publishers.

2015

Theys wordt door Bart De Baere uitgenodigd een tekst te schrijven over het werk van Bernd Lohaus (°1940). Lohaus’ dochter wenst de tekst te censureren. Theys publiceert hem in Hart.

Theys treedt op als curator van de INBOX met Rein Dufait (°1990). Samen geven ze een lezing over diens werk.

2016

Voor de groepstentoonstelling K R A S J  3 in Ninove leent Theys drie sculpturen van Jimmie Durham van het M HKA. Bart De Baere komt naar Ninove om in gesprek te treden met het publiek.

Theys treedt op als curator van de INBOX met Gauthier Oushoorn (°1986).

Luc Deleu, ‘Values’, M HKA, 2004. Foto: Christine Clinckx

 

2019

Naar aanleiding van een INBOX die is gewijd aan het tweede nummer van Superstars Magazine, een tijdschrift over succes dat wordt samengesteld en uitgegeven door Flexboj & LA, leest Theys een gedicht voor van Vincent Van Meenen, dat enkele maanden eerder door Van Meenen was geschreven en voorgelezen voor een INBOX gewijd aan ‘Shelf-publishing’ van Idris Sevenans.

2020

Theys schrijft een bijdrage voor een catalogus over het oeuvre van Els Dietvorst.

M HKA en CKV, in samenwerking met de Academie van Antwerpen, lanceren een website om een deel van Theys’ archief te ontsluiten.

2021

Curator van een bijdrage van Anna Godzina voor Inbox.

2022

Curator van een bijdrage van Gijs Miliuus voor Inbox.